avi1
avi2
ilustrae panInternet pôžičky online

Zmluva o pôžičke

Každá zmluva o pôžičke je viac menej rovnaká. Musí obsahovať určité informácie či už z titulu obchodného či občianskeho zákonníka. Ďalej samozrejme musí byť v zmluve o pôžičke presne stanovené čo a za koľko sa požičiava. Nie že by to zákon striktne vyžadoval, ale potrebujete to vedieť vy. Aby ste presne vedeli, čo a kedy platiť. Pokiaľ bude zmluva zle nezrozumiteľne napísaná, môže to spôsobiť značné problémy. Oplatí sa im predchádzať už pred podpisom zmluvy a riadne všetko preštudovať a pochopiť.

Čo musí zmluva obsahovať?

V prvom rade musí každá zmluva o pôžičke obsahovať identifikáciu zmluvných strán. Na jednej strane je veriteľ, teda ten, kto peniaze požičiava. Na druhej strane stojí dlžník, teda osoba, ktorá peniaze získa a musí veriteľmi platiť splátky pôžičky spoločne s úrokmi, čo je odmena za to, že dlžník peniaze môže po danú dobu využívať.

Samozrejmosťou je potom suma, ktorá je predmetom pôžičky a výpočet úrokov, respektíve celkovej ročnej percentuálnej miery nákladov, ktorá predstavuje súhrnnú sumu v percentách, o ktorú je pôvodná požičaná suma ročne navýšená.

K ďalším dôležitým prvkom patrí splatnosť, forma úhrady splátok a tiež prípadné miesto odovzdania či účet, na ktorý budú prostriedky pripisované. Práve prevod na účet je najbezpečnejšie formou splácania, pretože presne viete, kedy a čo ste zaplatili aj spätne a nemusíte zložito riešiť nejaké zloženky či schôdzky na pochybných miestach.

Obchodné podmienky

Ku každej štandardnej zmluve o pôžičke sa viažu aj obchodné podmienky, ide sú špecifikované ďalšie práva a povinnosti oboch strán, forma riešenia sporov (pozor na rozhodcovskej doložky), reklamačné podmienky a ďalšie detaily, ktoré nie je potrebné a ani nie je možnosť, aby sa zmestili do zmluvy o pôžičke, ktorá je predovšetkým o základných faktoch, ako o detailoch.

Infocentrum:

Ako zvoliť správnu pôžičku?
Základné informácie akú pôžičku zvoliť a aké sú možné riziká a nebezpečenstvá pôžičiek. Časté otázky
Čo Vás najviac zaujíma? Konsolidácia pôžičiek
Spojte všetky vaše dlhy do jedného a ušetrite. Ako sa posudzuje bonita?
Ako a podľa čoho posudzujú poskytovatelia pôžičiek vašu bonitu pred schválením pôžičky? Zmluva o pôžičke
Čo musí zmluva o pôžičke obsahovať a na čo si dať pozor. Desatoro pôžičiek
Než pristúpite k pôžičke, zoznámte sa s možnými rizikami. V desatore uvádzame najdôležitejšie zásady pre požičiavanie.
list

Všetky práva vyhradené. © 2008 - 2024 www.internetpozicky.sk.

Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Bez písomného súhlasu prevádzkovateľa je kopírovanie textov a autorských fotografií zakázané. Nie sme poskytovateľom pôžičiek

provozovatele